Lần đầu tiên lợi nhuận Apple giảm mạnh sau 7 năm

Sự gián đoạn trong dây chuyền sản xuất cùng đà suy yếu trong sức mua từ iPhone, ipad, máy tính Mac… đã khiến Apple lần đầu tiên chứng kiến lợi nhuận kinh doanh kém khả quan sau nhiều năm.