Ngân hàng gồng mình bù lỗ hàng trăm tỷ cho dịch vụ SMS báo thay đổi số dư

Gần 1.000 tỷ đồng là chi phí mà một trong số các ngân hàng lớn hiện nay tại Việt Nam phải chi trả cho dịch vụ tin nhắn SMS trong năm 2021. Trong đó, khoảng hơn 70% là chi phí cho các tin nhắn thông báo biến động số dư, số còn lại là chi phí gửi mã xác thực một lần OTP.