Vi phạm về chứng khoán, ông Lại Trung Dũng – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông bị xử phạt 100 triệu đồng

Ngày 19/4/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Trung Dũng (địa chỉ: Tổ 9, cụm 2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).