TP.HCM kiến nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP.HCM, xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 lên 1,0 lần (tương đương 2,5-3,5 so với bảng giá đất tùy theo nhóm và khu vực).