Đừng so sánh người này với người khác

Một con voi và một con chó mang thai cùng một lúc. Ba tháng sau đó chó sinh ra sáu con chó con. Sáu tháng sau, con chó lại có thai và chín tháng sau nó sinh thêm một chục con chó con nữa. Cứ thế tiếp tục.