Công ty Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng bị phong tỏa tài khoản do quá hạn nộp tiền nợ thuế

Cục Thuế TP Đà Nẵng đã ra quyết định cưỡng chế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty CP Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng do quá hạn nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.