Hải Dương đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tổ chức tập huấn bồi dưỡng về chuyển đổi số trong nông nghiệp và đưa nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.