Ngành công thương ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong ngành công thương, đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến, tình hình cụ thể tại các địa phương.