Visa và Mastercard tạm dừng các kế hoạch liên quan tới tiền điện tử

Hai ông lớn trong lĩnh vực xử lý thanh toán lớn nhất ở thế giới - Visa và Mastercard, đang tạm dừng kế hoạch hình thành quan hệ đối tác mới với các công ty tiền điện tử. Các chuyên gia nhận định, những khủng hoảng liên tiếp trong thời gian gần đây ở ngành công nghiệp tiền điện tử đã làm lung lay niềm tin của hai gã khổng lồ trong lĩnh vực này, khiến họ phải có một cách tiếp cận thận trọng.