Hội thảo khoa học “Giải pháp xử lý, tiêu thụ bã gyps tại Nhà máy sản xuất phân bón DAP - Vinachem, KCN Đình Vũ, Hải Phòng”

Tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đồng chủ trì tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp xử lý, tiêu thụ bã gyps tại Nhà máy sản xuất phân bón DAP - Vinachem, KCN Đình Vũ, Hải Phòng”.