Bình Thuận: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhờ quét mã QR

Việc triển khai hệ thống thông tin điện tử, truy xuất nguồn gốc với hàng loạt sản phẩm của Bình Thuận thời gian qua đã giúp tỉnh Bình Thuận nâng tầm sản phẩm, thế mạnh của địa phương.