Huyện Phù Cừ (Hưng Yên) sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP

Hiện nay, huyện Phù Cừ có hơn 960ha trồng vải, trong đó, có khoảng 147ha diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP, tập trung ở các xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Sào Nam… Nhiều vùng trồng vải đã được cấp mã số, bảo đảm các tiêu chuẩn để tiêu thụ vải rộng rãi trong và ngoài nước.